FAZlogo FAZlogo FAZlogo

Język

 

CO.NET mistrz wzrostu

2020!

Czwarty raz z rzędu:
CO.NET ponownie została czempionem rozwoju

Po wyróżnieniu w 2017, 2018 i 2019 roku zarejestrowana spółdzielnia konsumencka CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG została czempionem rozwoju również w roku 2020.

Poszukiwano 500 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw niemieckich, wybrano nas!

FOCUS dociera do ponad 3,9 miliona czytelników tygodniowo, a sprzedając około 370 000 egzemplarzy jest jednym z najczęściej czytanych magazynów informacyjnych w Europie. We współpracy z renomowanym instytutem badań rynku STATISTA, 500 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w Niemczech zostało określonych i ogłoszonych w magazynie FOCUS BUSINESS czempionami wzrostu 2020.

Według jury takie przedsiębiorstwa dają gospodarce i społeczeństwu ważne impulsy, tworzą miejsca pracy, generują wzrost gospodarczy, są innowatorami, a dzięki swojej działalności w długiej perspektywie działają również na korzyść gospodarki w Niemczech i nie tylko tam.

Na podstawie wybranych wstępnie łącznie 12 000 niemieckich przedsiębiorstw opracowano ranking 500 niemieckich przedsiębiorstw z najwyższym wzrostem obrotów, z podziałem na 20 branż.

CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG zalicza się do czempionów wzrostu 2020 i podobnie jak w poprzednich latach, po raz kolejny może poszczycić się dobrym miejscem w rankingach.

Na podstawie wybranych wstępnie łącznie 12 000 niemieckich przedsiębiorstw opracowano ranking 500 niemieckich przedsiębiorstw z najwyższym wzrostem obrotów, z podziałem na 20 branż. CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG zalicza się do czempionów wzrostu 2020 i podobnie jak w poprzednich latach, po raz kolejny może poszczycić się dobrym miejscem w rankingach.

W ten sposób wybrano czempionów rozwoju FOCUS 2020

Kryteria dla uczestniczących przedsiębiorstw

  • Przedsiębiorstwa samodzielne z siedzibą w Niemczech
  • Obrót w 2015: co najmniej 100 000 €
  • Obrót w 2018: co najmniej 1,8 mln €

Badanie wstępne

  • Wstępny wybór dokonany przez Statista spośród około 2 mln firm wpisanych do rejestru handlowego
  • Na tej podstawie sporządzenie długiej listy z około 12 000 szczególnie spełniającymi kryteria przedsiębiorstwami ze wszystkich branż, z dużym wzrostem obrotu lub liczby pracowników w ostatnich latach

Konkurs

  • Przedsiębiorstwa mogły się zgłaszać do konkursu do 09 czerwca
  • Następnie Statista ustala (na podstawie raportów z działalności gospodarczej, informacji prasowych itd.) kolejne przedsiębiorstwa o wysokim współczynniku rozwoju

Opracowanie rankingu

  • Wszystkie dane zgłoszone przez przedsiębiorstwa oraz uzyskane samodzielnie zostały sprawdzone i opracowane przez Statista
  • Informacje z ankiety online musiały zostać potwierdzone pisemnie przez upoważnioną osobę z przedsiębiorstwa

500 przedsiębiorstw o najwyższym wzroście obrotu tworzy ranking
CZEMPIONÓW ROZWOJU 2020

Na podstawie wybranych wstępnie 12 000 niemieckich przedsiębiorstw opracowano we współpracy z firmą zajmująca się analizą danych i statystykami STATISTA ranking 500 niemieckich przedsiębiorstw z najwyższym wzrostem obrotów, z podziałem na 20 branż.

CO.NET – silni razem!